ಉಪಯುಕ್ತ ಜಾಲತಾಣಗಳು-ಕಡತಗಳು

1. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು:

Dept. for the Empowerment of Differently able and Senior Citizens

ಕನ್ನಡ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜ್ಞಾನಕೋಶ, ಕಣಜ

KEONICS ಜಾಲತಾಣ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜಾಲತಾಣ

 

 

 

2. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು:

ಹೆದ್ದಾರಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಕಡತ
Toll-2019.01.08-Guidelines Of for issuance of FASTags
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities (Divyangjan)
Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ O B C ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತವಾಣಿ
ಸಿಡ್ಯಾಕ್‌ನ ಬಹುಭಾಷಾ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌
e-Gov AppStore ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಜಾಲತಾಣ

 

 

 

3. ಅಂಧರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು:

Car Excise Duty & Road Tax Exempt for Persons with Disabilities ಕುರಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
Eyeway

The National Federation of the Blind

All India Confederation of the Blind

 

 

4. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು:

EnableIndia

Saksham

Accessibility ಕುರಿತು Wikipedia ತಾಣದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ