ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು – ಕೈಪಿಡಿ

ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ:
KPSC ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಧ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸದರಿ ಸಂಘವು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಲಾಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಘವು ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ವಿನೂತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಸಂಘದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಯಾಮಗಳು

ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ (OBJECTIVE TYPE MULTIPLE CHOICE) ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯ (Descriptive Type) ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

 

ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ (OBJECTIVE TYPE MULTIPLE CHOICE) ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯ/ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (OBJECTIVE TYPE MULTIPLE CHOICE) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ
1 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್
2 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ 1
3 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ 2
4 ಎಂಪ್ಲಾಯ್‍ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‍ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೈಯರ್
5 ಎಂಪ್ಲಾಯ್‍ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‍ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲೋಯರ್
6 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ 1 (ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್‍ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
7 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ 2 (ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್‍ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
8 ಜನರಲ್ ಲಾ ಭಾಗ 2
9 ಹೋಮ್ ಗಾಡ್ರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್
10 ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್
11 ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್
12 ಮೈನಿಂಗ್ ಭಾಗ 1
13 ಮೈನಿಂಗ್ ಭಾಗ 2
14 ಪ್ರಿಸನ್ಸ್
15 ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಹೈಯರ್
16 ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಲೋಯರ್
17 ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಭಾಗ 1
18 ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಭಾಗ 2
19 ಯೂಥ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್
20 ಎಕ್ಸೈಸ್
21 ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್
22 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್
23 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ 2 (ಲೋಯರ್)
24 ಫಾರೆಸ್ಟ್
25 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್
26 ಲೇಬರ್
27 ಲೋಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್
28 ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆಫೀಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹೈಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 1
29 ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆಫೀಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೋಯರ್
30 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ 1 ಪತ್ರಿಕೆ 2
31 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ 2
32 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಲೋಯರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
33 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್
34 ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್
35 ಕೋ ಆಪರೇಷನ್
36 ಜನರಲ್ ಲಾ ಭಾಗ 1
37 ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋಡ್ರ್ಸ್
38 ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
39 ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ 1
40 ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ 2
41 ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೋಯರ್
42 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ 1 (ಹೈಯರ್)
43 ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
44 ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್
45 ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 3
46 ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 3
47 ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
48 ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
49 ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್
50 ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್
51 ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ರಿಕ್ರೂಟ್‍ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್
52 ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಭಾಗ 1
53 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್
54 ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಭಾಗ 1 ಪತ್ರಿಕೆ 2
55 ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಭಾಗ 2 ಪತ್ರಿಕೆ 1
56 ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಭಾಗ 3 ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಮತ್ತು 4
57 ಟ್ರೆಜರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಭಾಗ 1 ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 3
58 ಟ್ರೆಜರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಭಾಗ 2
59 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
60 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ (ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ಲಾಸ್ (ಹೈಯರ್) ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಭಾಗ 1
61 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ (ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ಲಾಸ್ (ಲೋಯರ್) ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
62 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
63 ವಿಕಲ ಚೇತನರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯ (Descriptive Type) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯ/ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (Descriptive Type) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ
1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ (ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ಲಾಸ್ (ಹೈಯರ್) ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಭಾಗ 2, ಪತ್ರಿಕೆ 1 68
2 ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಭಾಗ 1, ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 3 61
3 ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಭಾಗ 2, ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 3 62
4 ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಭಾಗ 3, ಪತ್ರಿಕೆ 1, ಪತ್ರಿಕೆ 3 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 5 63
5 ಟ್ರಜರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಭಾಗ 1, ಪತ್ರಿಕೆ 1 64
6 ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್, ಪತ್ರಿಕೆ 2 45
7 ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲೋಯರ್, ಪತ್ರಿಕೆ 2 46
8 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಹೈಯರ್ ಭಾಗ 1, ಪತ್ರಿಕೆ 1 30
9 ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಭಾಗ 2 55
10 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 2 47
11 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ (ಐ.ಎ.ಎಸ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ) ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 2 72
12 ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ 58
13 ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆಫೀಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹೈಯರ್, ಪತ್ರಿಕೆ 2 28

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ-1 (ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ)

ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ-2 (ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ)

ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2 (ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ)

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ- I ಪತ್ರಿಕೆ-1, (ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ)

ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2 (ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ)

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಪ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹೈಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಲೇಬರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಪ್ರಿಸನ್ಸ್

ಎಕ್ಸೈಸ್

ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್

ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ- I ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಲೇಬರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ- I ಪತ್ರಿಕೆ-2.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ- II ಪತ್ರಿಕೆ-1

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‍ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ- I ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ-3

ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ-II ಪತ್ರಿಕೆ-2

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‍ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ-I, ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಷನ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಎಂಪ್ಲಾಯ್‍ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‍ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೈಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಮೈನಿಂಗ್ ಭಾಗ- I

ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ- I, ಪತ್ರಿಕೆ-3 ಮತ್ತು ಕೋ-ಆಪರೇಷನ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2 (ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ)

ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-3

ಎಂಪ್ಲಾಯ್‍ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‍ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲೋಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಮೈನಿಂಗ್ ಭಾಗ-II

ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ- I

ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-3

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ-II ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಪ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹೈಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಲೋಕಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಯೂಥ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್

ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ-I, ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಲೋಕಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-II

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗ-II ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್

ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-3

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ-II, ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಪ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವೆಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಹೈಯರ್ ಭಾಗ-II, ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಪ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಡ್‍ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಜರ್‍ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಭಾಗ-I

ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಶನ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಹೋಂ ಗಾಡ್ರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್

ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಡ್‍ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಜರ್‍ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಭಾಗ-II

ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಲೋಯರ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪತ್ರಿಕೆ-3

ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋಡ್ರ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್‍ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೋಟಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕೆ-1

ವಿಕಲ ಚೇತನರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋಡ್ರ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್‍ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೋಟಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕೆ-2

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಸೂಚನೆ:
1. ನೀವು ಕಾರ‍್ಯನಿರ‍್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘದ ಮಿನ್ನಂಚೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರಿ.
2. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ/ನಿಯಮ/ಸಂಹಿತೆ/ಕೈಪಿಡಿ’ಗಳನ್ನು .pdf / .docs / .html ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು / accessible ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು O C R ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ತ್ವರಿತ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು accessible ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಂಘವು ತಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು.
1. ^[Accounts (Higher) Examination Paper
paper – I. The Karnataka Civil Service Rules Volume – I.
Paper – II.
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. The Karnataka Financial Code, 1958.
2. The Karnataka Treasury Code Volumes I & II.
3. The Manual of Contingent Expenditure.
4. The Budget Manual.]
Note.-**[(1) Candidates who have passed SAS (All parts) Examination are exempted from appearing for Accounts Higher and Accounts Lower Examination.]
***[(2) Candidates who had obtained not less than 40 percent marks in Accounts Higher Examination Paper I held in any session earlier than June/July 1977 session of the examination shall be deemed to have passed Accounts Higher Examination.]
****[(3) Candidates who have passed Treasury Accounts examination (All parts) are exempted from passing Accounts Higher Examination.”]
1. The Karnataka Civil Service Rules Volume – I.
2. The Karnataka Financial Code, 1958.
3. The Karnataka Treasury Code, Volume I and II.
4. The Manual Contingent Expenditure.
3. Revenue (Higher) Examination Part I Paper – I
Marks – 200 Time – 3 Hours Common for all regions
(i) The Karnataka Land Revenue Act 1964 and The Karnataka Land Revenue Rules, 1966.
(ii) Karnataka Land Grant Rules, 1969.
Revenue (Higher) Examination – Part I Paper – II
Marks – 200 Time – 3 Hours Common for all Regions
Minor Acts and Rules:-
(i) Indian Registration Act I of 1908.
(ii) Indian Stamp Act II of 1899.
(iii) The Karnataka Stamp Act, 1957 (Karnataka Act 34 of 1957).
(iv) The Land Acquisition (Karnataka Extension and Amendment) act, 1961.
(v) The Karnataka Land Reforms Act 1961 (Karnataka Act 10 of 1962) and the Karnataka Land Reforms Rules, 1965.
(vi) The Karnataka Irrigation (Levy of Betterment Contribution and Water Rate) Act, 1957.
(vii) The Karnataka Land Improvement Loans Act, 1963 and the Karnataka Land Improvement Loan Rules, 1966.
(viii) The Karnataka Village Officers Abolition Act 1961 and Rules there-under.
(ix) The Karnataka Agriculturists Loans Act 1963 and the Karnataka Agriculturists Loans Rules, 1966.
(x) The Karnataka Non-Agricultural Loans Act 1958 and the Karnataka Non-Agricultural Rules, 1963.
Revenue Higher Examination Part II
Paper – I
Marks – 100 Time – 2 Hours Common for all Regions
Miscellaneous Act and Survey Manual:-
(i) The Karnataka Agricultural Income Tax Act, 1957 (Karnataka Act 22 of 1957).
(ii) The Karnataka Co-operative Societies Act, 1959 (Karnataka Act II of 1959).
*(iii) The Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under).
(iv) Karnataka Money Lenders Act 1961 and the Karnataka Money Lenders Rules 1965 and the Karnataka Pawn Brokers Act 1961 and the Karnataka Pawn Brokers Rules, 1966.
*Omitted.
* Notification No. DPAR 21 SSR 95, dated 5.12.96, Gazette dated 2.1.97.
* Notification No. DPAR 73 SSR 76, dated 27th May 1978, Gazette dated 8 th June 1978.
Revenue Higher – Part II
Paper – II
Marks – 100 Time – 2 Hours.
1. The Karnataka Hindu Religions Institutions and Charitable endowments Act, 1997 (Karnataka Act 33 of 2001) and Rules made there-under.
2. The Wakf Act, 1995 (Central Act 43 of 1995) and the Rules made there-under.
Notification No. DPAR 30 SSR 04 dated 21-12-2004, Gazette dated 21-12-2004
4. Revenue (Lower) Paper – I
Marks – 200 Time – 3 Hours Common for all Regions
Karnataka Land Revenue Act and Rules:-
(i) The Karnataka Land Revenue Act 1964 and Karnataka Land Revenue Rules, 1966.
(ii) The Karnataka Land Grants Rules, 1969.
Note.- Question for Revenue Lower Examinations will be of any easy description.
Revenue (Lower)
Paper – II
Marks – 200 Time – 3 Hours
Minor Acts and Rules – I:-
(i) Indian Registration Act I of 1908.
(ii) Indian Stamp Act II of 1899.
(iii) The Karnataka Stamp Act, 1957 (Karnataka Act 34 of 1957).
(iv) The Land Acquisition (Karnataka Extension and Amendment) act, 1961.
(v) The Karnataka Land Reforms Act, 1961 (Karnataka Act 10 of 1962) and the Karnataka Land Reforms Rules, 1965.
Common to all Regions.
(vi) The Karnataka Irrigation (Levy of Betterment Contribution and Water Rate) Act, 1957.(vii) The Karnataka Land Improvement Loans Act, 1963 and the Karnataka Land Improvement Loans Rules, 1966.
(viii) The Karnataka Village Officers Abolition Act 1961 and Rules there-under.
(ix) The Karnataka Agriculturists Loans Act 1963 and the Karnataka Agriculturists Loans Rules, 1966.
(x) The Karnataka Non-Agricultural Loans Act 1958 and the Karnataka Non-Agricultural Rules, 1963.
Note:- Question for Revenue Lower Examination will be of an easy description.
Revenue Lower
Paper – III
Marks – 100 Time – 2 Hours
Miscellaneous Acts and Survey Manual:- Common for all Regions
(i) The Karnataka Agricultural Income Tax Act, 1957 (Karnataka Act 22 of 1957).
(ii) The Karnataka Co-operative Societies Act, 1959 (Karnataka Act II of 1959).
*(iii) The Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under).
(iv) Karnataka Money Lenders Act 1961 and the Karnataka Money Lenders Rules 1965 and the Karnataka Pawn Brokers Act 1961 and the Karnataka Pawn Brokers Rules, 1966.
The The Principles The Chain Revenue of Survey Survey Survey Survey Pathabandi settlement Manuals Manual Paniclass & and Part I Part II Rivision Settlements Rules of XXV Aurad 1320 F. The Settlement Rules 1318 F. Manuals.
Note.- Question for Revenue Lower Examination will be of an easy description.
5. General Law – Part I
Paper – I
Marks – 150 Time – 3 Hours
*(1) [The code of Criminal Procedure, 1973, (Central Act 2 of 1974) Chapter IV, Section 37 to 40, Chapter V, Chapter VI (except Section 86), Chapter VII to Chapter XI, (except Section 95(1), 96, 124, 126, 127 and 128) Chapter XIX, Chapter XX, Chapter XXIII, Sections 300 and 306 to 327 of Chapter XXIV, Chapter XXVII, Chapter XXXII, Chapter XXXIII, Chapter XXXVI, Chapter XXXVII”].
(ii) The Code of Civil Procedure 1908 (Central Act V of 1908) Section II, Sections 27 to 32, 60 to 72, 79 to 82, 132 to 151 (except Section 138) orders VI to XX.
(iii) The Indian Penal Code 1960 (Central Act XLV of 1860) Chapters II and IV.
(iv) The Indian Evidence Act 1872 (Central Act of 1872).
**[General Law Part – I
Paper – II
Marks – 100 Time – 2 Hours
1. The Karnataka Police Act, 1963 (Karnataka Act 4 of 1963)
2. The identifications of Prisoners Act, 1920 (Central Act 33 of 1920).
3. The Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988).
4. The Arms Act, 1959 (Central Act 54 of 1959).
5. The Protection of Civil Rights Act, 1955 (Central Act 22 of 1955).
6. The Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act 49 of 1988).
*[6A. The essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955).
6B. The Dowry prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961)].
7. The Karnataka State Civil Services (Conduct) Rules, 1966.
8. The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2018
Note:- Law Graduate will take only Paper II of Part I.]
** Notification No. DPAR 73 SSR 76, dated 27th May 1978. Gazette dated 8th June 1978.
General Law Part – II
Marks – 100 Time – 2 Hours
The Constitution of India Part III, Part VI (the States), Chapters-I, II, III (Except Articles 195 to 212), Chapters IV, V and VI, Part XI, Chapter III of Part XII, Parts XIV and XV.
***[Note.- Candidates who are Law Graduates of any recognized University are exempted from passing Part II.]
*6. Community Development Examination – Part I
Marks – 100 Time – 2 Hours
^The Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under.
Community Development Examination – Part II
Marks – 100 Time – 3 Hours
^[Community Development Manual]
Note.- [(1) Candidates who have passed the Municipal and Local Boards Examination or Part I of the Block Development Officers’ and Deputy Block Development Officers Examination are exempted from passing Part I of Community Development Examination.]
**[(2) Candidates who have passed Part II of the Block Development Officers and Deputy Block Development Officers examination are exempted from passing Community Development Examination Part II.]
***[(3) Candidates who had obtained not less than 40 percent marks in Paper I of Part I of Community Development Examination held in any session earlier than June/July 1977 session of the examination shall be and shall be deemed to have passed Community Development Examination Part I.]
7. Registration Examination
Paper – I
Marks – 100 Time – 2 Hours
Indian Registration Act
Indian Registration Act I of 1908 and Rules framed there-under Common for all Regions.
Registration Examination
Paper – II
Marks – 100 Time – 2 Hours
Common for all the Regions
(a) Indian Stamp Act II of 1899.
(The Karnataka Stamp Act, 1957.
(b) Karnataka Court Fees and Suits Valuation Act, 1958 (Act 16 of 1958).
(c) Karnataka Money Lenders Act 1961 and Rules 1965. the Karnataka Pawn Brokers Act 1961 and The Karnataka Pawn Brokers Rules, 1966.
** Notification No. DPAR 22 SSR 79, dated 2nd August 1979. Gazette dated 9th August 1979.
*** Notification No. DPAR 54 SSR 78, (Gazette dated 26th April 1979) dated 19th April 1979 and 21st October 1980.
Time – 3 Hours Marks – 100
Precis Writing and Drafting.
Treasury Accounts Examination – Part I
Paper – II
Time – 3 Hours Marks – 100
Theory without Text Books (with not more than 7 questions).
1. Accounts Code Volume I (including Appendix of the list of Major Minor Heads of Account-Central and State).
2. Karnataka Financial Code.
3. Manual of Contingent Expenditure.
4. Public Debt. Act, 1944 (Central Act).
5. Constitution of India, Part V, Chapter V, Part VI, Chapter II, Articles 202 to 207, Part XII, Chapter I and II, Part XIV, Chapter I. First and Seventh Schedules.
Treasury Accounts Examination – Part I
Paper – III
Marks – 100 Time – 3 Hours
Practical with text books (with not more than 5 questions)
1. Accounts Code. Volume I (including Appendix of the list of Major Minor Heads of Account Central and State).
2. Karnataka Financial Code.3. Manual of Contingent Expenditure.
4. Public Debt Act, 1944 (Central Act).
5. Constitutions of India, Part V, Chapter V, Part VI, Chapter III, Articles 202 to 207, Part XII, Chapters I and II, Part XIV, Chapter I. First and Seventh Schedules.
Treasury Accounts Examination – Part II
Paper – I
Marks – 50 Time – 2 Hours
Elementary Book Keeping.
Treasury Accounts Examination – Part II.
Paper – II
Marks – 100 Time – 3 Hours
Theory without Text Books (with not more than 7 questions).
1. Karnataka Treasury Code.
2. Account Code, Volume II.
3. Karnataka Civil Services Rules.
Treasury Accounts Examination – Part II.
Paper – III
Marks – 100 Time – 3 Hours
Practical with text books (with not more than 5 questions).
1. Karnataka Treasury Code.
2. Accounts Code, Volume II.
3. Karnataka Civil Services Rules.
Note.-1. Government servant who is a commerce graduate of a recognized University with “Advanced Accountancy” as one of the [omitted] subjects in degree course, are exempted from answering Paper I of Part II Treasury Accounts Examination.
2. ^Omitted.
[Note.1 [3. Government Servants who have passed Treasury Heads Accounts Examination shall be deemed to have passed the “Treasury Accounts Examination Part I and II”.]
9. [Insurance (Advanced) Examination.
Paper – I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Principles of Life Assurance and Practice of Life Assurance (No. FI-1 Revised).
**Insurance (Advanced) Examination
Paper – II
Marks – 100 Time – 3 Hours
(i) Principles and Practice of Miscellaneous Insurance (FI – II)
(ii) Motor Insurance (No. FI-72) Reference Book-Insurance Principles and Practice by R.S.Sharma.
(iii) Fire Insurance (FI-10).Marks – 100 Time – 3 Hours
Insurance Act, 1938 Insurance Administration.
(i) Principles of Life Assurance and Practice of Life Insurance (No. FI-I Revised) Chapters XVIII and XIX.
(ii) Insurance Administration by Wilson. Chapter V, VII, X and
XII.
10. **Insurance Higher Examination Paper – I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Insurance Office Manual and Rules.
** Insurance Higher Examination
Paper – II
Marks – 100 Time – 3 Hours
Essay and Precis Writing.
** Insurance Higher Examination
Paper – III
Marks – 100 Time – 3 Hours
I. Life Insurance:-
Life Insurance – Principles and Practice (FI-I) (Federation of Insurance Institutes).II. General Insurance:-
“Elements of Insurance” (FI-9).
11. ** Insurance Lower Examination
Paper – I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Insurance Office Manual and Rules.
** Insurance Lower Examination
Paper – II
Marks – 100 Time – 3 Hours
Essay and Precis Writing.
** Insurance Lower Examination
Paper – III
Marks – 100 Time – 3 Hours
Life Insurance – Principles and Practice (FI-I) (Federation of Insurance Institutes).
12. Subordinate Accounts Service Examination – Part – I
Paper – I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Precis Writing and Drafting.Marks – 100 Time – 3 Hours
Theory without Text Books (with not more than 7 questions).
The Karnataka Municipalities Act, 1964 and the following Rules framed there-under and compiled in the Karnataka Municipal Manual (Volume – I) 1966, –
Chapter :
VI. The Karnataka Municipalities (Limitation of Powers of Standing Committee) Rules, 1966;
X. The Karnataka Municipalities (Submission of Returns, Statements and Reports) Rules, 1966;
XI. The Karnataka Municipalities (Delegation of Powers of Government) Rules, 1965;
XII. The Karnataka Municipalities (Accounts) Ruels, 1965;
XIII. The Karnataka Municipalities (Limitation of the Powers of Contract Rules, 1966);
XIV. The Karnataka Municipalities (Regulation of Duty on Transfers of Immovable Property) Rules, 1966;
XV. The Karnataka Municipalities (Preparation of Plans and Estimates and Execution of Municipal Works) Rules, 1966;
XVI. The Karnataka Municipalities (Irrecoverable Sums) (Procedure for write off) Rules, 1965;
XVII. The Karnataka Municipalities (Furnishing of Securities) Rules, 1965;
XVIII. The Karnataka Municipalities (Taxation) Rules, 1965;XIX. The Karnataka Municipalities (Powers of Expenditure) Rules, 1965;
XX. The Karnataka Municipalities (Levy and Collection of fees in respect of Jatra, Urs) Rules, 1966;
XXI. The Karnataka Municipalities (Condition for Borrowing) Rules, 1966;
XXII. The Karnataka Municipalities (Powers and Duties of Auditors) Rules, 1965;
XXIII. The Karnataka Municipalities (Payment of Audit Charges) Rules, 1965;
XXIV. The Karnataka Municipalities (Appearance before Government Auditor and Inspection of Books and Vouchers by Rate Payers) Rules, 1966;
XXV. The Karnataka Municipalities (Appeal and Revision) Rules, 1966;
XXVI. The Karnataka Municipalities (Octroi Model Bye-laws) 1965;
XXX. The Karnataka Municipalities Water Supply (Model Bye-laws) 1966;
XXXII. The Karnataka Municipalities (Levy of fees on buses using bus stand) Model Bye-laws, 1965;
*2. The Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under.
3. The City of Bangalore Municipal Corporation Act, 1945.
4. Grants-in-Aid Code for Secondary Schools in Karnataka State.
5. The City of Bangalore Improvement Act, 1945.6. The Karnataka Housing Board Act, 1963.
7. The Mysore University Act, 1956.
8. Triple Benefit Scheme, Rules under the State Aided School Employees, Contributory Provident Funds Insurance Pension Scheme.
Subordinate Accounts Service Examination – Part – I.
Paper – III
Marks – 100 Time – 2 Hours
Practical with Text Books (with not more than 5 Questions).
1. The Karnataka Municipalities Act, 1964 and the following Rules framed there-under and compiled in the Karnataka Municipal Manual (Volume I) 1966:-
Chapter :-
VI. The Karnataka Municipalities (Limitation of Powers of Standing Committee) Rules, 1966;
X. The Karnataka Municipalities (Submission of Returns, Statements and Reports) Rules, 1966;
XI. The Karnataka Municipalities (Delegation of Powers of Government) Rules, 1965;
XII. The Karnataka Municipalities (Accounts) Rules, 1965;
XIII. The Karnataka Municipalities (Limitation of the Powers of Contract Rules, 1966);
XIV. The Karnataka Municipalities (Regulation of Duty on Transfers of Immovable Property) Rules, 1966;
XV. The Karnataka Municipalities (Preparation of Plans and Estimates and Execution of Municipal Works) Rules, 1966;XVI. The Karnataka Municipalities (Irrecoverable Sums), (Procedure for Write off) Rules, 1966;
XVII. The Karnataka Municipalities (Furnishing of Securities) Rules, 1965;
XVIII. The Karnataka Municipalities (Taxation) Rules, 1965;
XIX. The Karnataka Municipalities (Powers of Expenditure) Rules, 1965;
XX. The Karnataka Municipalities (Levy and Collection of fees in respect of Jatra, Urs) Rules, 1966;
XXI. The Karnataka Municipalities (Conditions for Borrowing) Rules, 1966;
XXII. The Karnataka Municipalities (Powers and Duties of Auditors) Rules, 1965;
XXIII. The Karnataka Municipalities (Payment of Audit Charges) Rules, 1965;
XXIV. The Karnataka Municipalities (Appearance before Government Auditor and Inspection of Books and Vouchers by Rate Payers) Rules, 1966;
XXV. The Karnataka Municipalities (Appeal and Revision) Rules, 1966;
XXVI. The Karnataka Municipalities (Octroi Model Bye-laws) 1965;
XXX. The Karnataka Municipalities Water Supply (Model Bye-laws) 1966;
XXXI. The Karnataka Municipalities (Levy of fees on Buses using Bus Stand) Model Bye-laws, 1965;*2. The Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under.
3. The City of Bangalore Municipal Corporation Act, 1949.
4. Grants-in-aid Code for Secondary Schools in Karnataka State.
5. The City of Bangalore Improvement Act, 1945.
6. The Karnataka Housing Board Act, 1963.
7. The Mysore University Act, 1956.
8. Triple Benefit Scheme, Rules under the State Aided School Employees, Contributory Provident Fund Insurance Pension Scheme.
Subordinate Accounts Service Examination – Part – II.
Paper – I
Marks – 50 Time – 2 Hours
Theory without Text Books (with not more than 5 questions).
1. The Karnataka Financial Code, 1958.
2. Budget Manual.
3. The Karnataka Treasury Code, Volume I and II.
4. The Manual of Contingent Expenditure, 1958. Subordinate Accounts Service Examination – Part – II.Practical with Text Books (with not more than 5 questions)
1. The Karnataka Financial code, 1958.
2 Budget Manual.
3. The Karnataka Treasury Code, Volume I and II.
4. The Manual of Contingent Expenditure, 1958. Subordinate Accounts Service Examination-Part II
Paper – III
Marks – 100 Time – 3 Hours
Practical with Text Books.
1. The Karnataka Public Works Accounts Code, Volumes I and II.
2. The Karnataka Public Works Departmental Codes, Volumes I and II.
3. Stores Manual (Public Works Department)
Subordinate Accounts Services Examination-Part-III
Paper – I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Practical with Text Books Commercial Book-Keeping including :-
(a) Company Accounts,(b) Stores Accounts,
(c) Partnership Accounts,
(d) Elements of Cost Accounts,
Book for study: Batliboiss “Advanced Accounts”
Note. (i) Government servants who are Commerce Graduates of any recognized University with “Advanced Accountancy” as one of the *[omitted] subjects, for the degree course, are exempted from answering Paper I of Part III of SAS Examination.
(ii) Officials who are required to pass the Subordinate Accounts Service Examinations as specified in Schedule II and who have put in a Service of not less than three Years as I Division Clerks and Six Years as II Division Clerks from the date of their appointment and passed the Accounts Higher Examination or its equivalent examination, are eligible to sit for the said examination.
Subordinate Accounts Service Examination-Part III
Paper – II
Marks – 50 Time – 2 Hours
Theory without Text Books (with not more than 5 questions).
1. Government of India Accounts Code, (Volume I and II).
2. Introduction to Government of India Audit and Accounts.
3. The Constitution of India – Part V- Chapter V.
Part VI-Chapter III-Articles 202 to 207.
Part XII-Chapter I and II Part XIV-Chapter I.
First Schedule and Seventh Schedule.Subordinate Accounts Service Examination Part III
Paper – III
Marks – 50 Time – 2 Hours
Practical with Text Books (with not more than 5 questions).
1. Government of India Accounts Code (Volumes I and II).
2. Introduction to Government of India Audit and Accounts.
3. The Constitution of India:- Part V-Chapter V.
Part VI-Chapter III-Article 202 to 207.
Part XII-Chapters I and II.
Part XIV-Chapter I.
First Schedule and Seventh Schedule.
Subordinate Accounts Service Examination – Part III
Paper – IV
Marks – 50 Time – 2 Hours
Theory without Text Books (with not more than 5 questions).
1. Karnataka Civil Service Rules, Volume I and II.
2. The Karnataka Government Servants (Family Pension) Rules, 1964.Practical with Text Books (with not more than 7 Questions).
1. Karnataka Civil Services Rules, Volume I and II.
2. The Karnataka Government Servants (Family Pension) Rules, 1964.
13. Local Laws and Commercial Book-keeping Examination
Paper – I
Marks – 100 Time – 3 Hours
*[1. The Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under]
2. The Karnataka Health Cess Act, 1962.
3. The Karnataka Municipalities Act, 1964.
Local Laws and Commercial Book-Keeping Examination
Paper – II
Marks – 100 Time – 2 Hours
I. Elements of Double Entry.
II. Rules for journalising.
III. Ledger Accounts.
IV. Sub-Divisions of Journal
V. Cash Book.
VI. Banking Transactions.
VII. Bills Transactions.
VIII. The Journal Proper.
IX. The Trail Balance.
X. The Trading Accounts.
XI. The Profit and Loss Account.
XII. The Balance Sheet.
XIII. The Partnership Accounts.
XIV. Consignment Account.
XV. Company Account.
XVI. Depreciation and Reserve and other Funds.
XVII. Capital and Revenue Expenditure, Receipts and Payments and Income and Expenditure Accounts.
XVIII. Single Entry Book Keeping.
*[Note.- Candidates who have passed SAS (All parts) Examination are Exempted from appearing for Local Laws and Commercial Book-Keeping Examination.
14. ^“Commercial Tax Examination, Part -I”
Paper – I
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. The Karnataka Sales Tax Act, 1957 (Karnataka Act 25 of 1957) and Rules.
2. The Central Sales Act, 1956 (Central Act 74 of 1956) and Rules.
3. The Indian Sale of Goods Act, 1930 (Central Act-III of 1930).
4. The Writing up of Model Assessment Order and Appellate Order.
* Notification No. DPAR 44 SSR 74, dated 7th February 1975. Gazette dt: 27.2.1975 (effective from 10th January 1974)1. The Karnataka Agricultural Income Tax Act, 1957. (Karnataka Act 22 of 1957) and Rules.
2. The Karnataka Tax on Profession, Trades and Calling and Employments Act, 1976 (Karnataka Act 35 of 1976) and Rules.
3. The Karnataka Entertainments Tax Act, 1958, (Karnataka Act 30 of 1958) and Rules.
4. The Karnataka Tax on Entry of Goods Into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1979 (Karnataka Act 27 of 1979) and Rules.
4. The Karnataka Tax on Luxuries (Hotels and Lodging Houses) (Karnataka Act 22 of 1979) Act, 1979 and Rules.
Paper – III
Marks – 100 Time – 3 Hours
Book-Keeping and Accountancy (Senior)
Note.- Candidates who have passed B.Com. Degree or I.Com. Examination of any recognized University or its equivalent with “Advanced Accountancy” as on of the subjects of study or the Karnataka Accounts Entrance of Karnataka Government Technical Examination in Book Keeping of the Senior Grade or G.D.A. Examination of the Bombay University, are exempted from answering the paper in “Book-Keeping’ and “Accountancy”.
15. “Commercial Tax Examination, Part-II”
Paper – I
Marks – 100
Time – 3 Hours
1. The Karnataka sales Tax Act, 1957, (Karnataka Act 25 of 1957) and Rules.
2. The Central Sales Tax Act, 1956, (Central Act 74 of 1956) and Rules.
3. The Indian Sale of Goods Act, 1930, (Central Act-III of 1930).
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. The Karnataka Agricultural Income Tax Act, 1957, (Karnataka Act 22 of 1957) and Rules.
2. The Karnataka Tax on Professions, Trades and Calling and Employment Act, 1976 (Karnataka Act 35 of 1976) and Rules.
3. The Karnataka Entertainments Tax Act, 1958, (Karnataka Act 30 of 1958) and Rules.
4. The Karnataka Tax on Entry of Goods Into Local Areas for Consumption, Use of Sale Therein Act, 1979. (Karnataka Act 27 of 1979) and Rules.
5. The Karnataka Tax on Luxuries (Hotels and Lodging Houses) (Karnataka Act 22 of 1979) Act, 1979 and Rules.
(The subjects for the Part II examination will be as above but the papers to be set will be such as to test the working knowledge of the Acts and Rules only with a View to Practical application).]1
16. Translation Examination
Marks – 100 Time – 3 Hours
The question paper will consist of Passages for translation from Kannada to English [and from English to Hindi, Urdu, Marathi, Telugu or Tamil as the case may be] and vice versa and may include passages from the Governors’ address to the legislature, Legislative Enactments, Reports of Commission and Committees.Paper-I
Marks – 150
Time – 3 Hours
1. The Karnataka Municipalities Act, 1964.
*[2. The Karnataka Panchayath Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under]
Common for all regions
Municipal and Local Boards Examination
Paper-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
* [1. The Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under]
2. The Karnataka Municipalities (Accounts) Rules, 1965.
3. The Karnataka Municipalities (Irrecoverable sums) (Procedure for write oil) Rules, 1965.
4. The Karnataka Municipalities (Taxation) Rules, 1965.
5. The Karnataka Municipalities (Power of Expenditure) Rules, 1965.
6. The Karnataka Municipalities (Limitation on the Powers of Contract) Rules, 1966.
7. The Karnataka Municipalities (Submission of Returns, Statements and Reports) Rules, 1966.
8. The Karnataka Municipalities (Preparation of Plans and Estimates and Execution of Municipal Works) Rules, 1966.
9. The Karnataka Municipalities (Condition for Borrowing) Rules, 1966.
10. The Karnataka Municipalities Octroi (Model) Bye-law 1965.1.
The Karnataka Co-operative Societies Act, 1959 (Karnataka Act 11 of 1959).
2. The Karnataka Warehouses Act, 1961 (Karnataka Act 11 of 1962).
3. [Omitted]
4. the Karnataka Pawn Brokers Act 1961
5. Karnataka Money Lenders Act 1961 (Karnataka Act 12 of 1962.)]
Co-operation Examination
Paper – II
Marks – 100 Time – 3 Hours
Book Keeping and Accountancy (Senior). Common for all regions.
Note.- Candidates who have passed B.Com. degree of I.Com. examination of any recognized University or its equivalent with “Advanced Accountancy” as one of the subjects of the Study, the Karnataka Accounts Entrance for the Karnataka Government Technical Examination in Book-Keeping of the Senior Grade or the G.D.A. Examination of the Bombay University +[or Diploma in Secretariat Practice examination conducted by the Board of Technical Education, Government of Karnataka.]Marks – 150 Time – 3 Hours
(a) The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act and Rules.
(b) Warehouse Act and Rules framed there under.
(c) The Warehousing Corporation Act, 1952 (Central Act).
Marketing Examination
Paper – II
Marks – 100 Time – 3 Hours
(a) *(Omitted).
(b) The Karnataka Weights and Measure (Enforcement) Acts and ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾನಕಗಳ (ಜಾರಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1988..
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. The Karnataka Prisons Act, 1963 (Karnataka Act 33 of 1963) .
2. ಬ್ರೋಸ್ಟಲ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963
3. The Karnataka Prisoners Act, 1963 (Karnataka Act 25 of 1964)
4. The Identification of Prisoners Act, 1920 (Central Act 33 of 1920). ]
+ [5. The Karnataka Prisons Manual, 1978.]
21. Excise Examination
Marks – 150 Time – 3 Hours
1. The Karnataka Excise Act, 1965 (Karnataka Act No.21 of 1966) and Rules.
*[2. The Karnataka Prohibition Act, 1961 (Column 1, 2 and
15)
3. The Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 and the rules made there-under.
4. The Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 and rules made there-under.] ** Notification No. DPAR 73 SSR 76, dated:27th May 1978 Gazette dt:8th-June-1978 ^ Notification No DPAR 46 SSR 78, dt:16th March 1979. Gazette dated 22nd March 1979.Marks – 100 Time – 3 Hours
1. Motor Vehicles Act, 1939. Karnataka Motor Vehicles Rules, 1963.
2. Karnataka Motor Vehicles Taxation Act, 1957.
3. Karnataka Motor Vehicles Taxation Rules, 1957.
4. ft [Omitted]
23. Karnataka Police Manual Examination
Marks – 150 Time – 3 Hours
Chapter-
I. Principles and Code of Conduct of the Karnataka State Police Force.
II. Organisation and Personnel of the Department.
III. Recruitment, Promotion, Pay, Probation, Training, Examination, Seniority, Punishment, Postings and Transfer of Superior Police Officers.
IV. Recruitment, Promotion, pay, probation, Training, Examination, Seniority, Postings and Transfers of Subordinate Police Officers.
V. Powers and duties of Superior Officers.
VI. Powers and duties of Subordinate Police Officers.
VII. Conduct and Discipline.
VIII. Rewards.
IX. Medals
X. Punishments and Suspension of Police Officers.
XI. Maintenance and submission of Confidential Reports on Officers.XII. Prosecution of Police Officers, Legal Assistance to Police Officers and the institution or defense of suits by the Government.
XIII. Inspection.
XIV. Correspondence.
XV. Miscellaneous duties.
XLVIII. Karnataka State Police Transport :- Rules .­
(i) The Karnataka State Police Services (Recruitment) Rules, 1967
(ii) The Karnataka State Police (Disciplinary Proceedings) Rules, 1965.
(iii) The Karnataka State Police (Disciplinary Proceedings) (Amendment) Rules, 1969.
(iv) The Karnataka State Reserve Police (Service) Rules.
24. Stores Purchase Departmental Manual Examination
Marks – 100 Time – 3 Hours
Manual of 1969 Chapter
I. Directorate of Stores Purchase, its organisation, Scope of functions.
II. Powers of the Executive Committee and the Director of Stores Purchase to make purchases of Stores, executing and sign contracts and close outstanding cases.
III. General Principles of entering into contracts.
IV. Purchase of Stores Part I, Part II, and Part III.
V. Sales Tax.
VI. Advertisement of demands.
VII. Watching of Delivery and Progress of Supplies.
VIII. Payment of Stores.
IX. Registration of Firms.
X. Settlement of Claims by and against the Directorate
XI. Inspection of Stores.
XII. Maintenance of Statistics.
25. Indian Contract Act Examination
Marks – 100 Time – 2 Hours
Indian Contract Act 1872.
Preliminary.
Chapter I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX and X.
26. Departmental Examination in Mining Part-I
Marks – 100 Time – 3 Hours
(a) Manual of Office Procedure issued by Government, O.M. Department.
(b) Manual of Department of Mines and Geology issued by the Department.
(c) General: Letter Drafting, Filing and Preserving of records.
Departmental Examination in Mining
Part-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
(a) Mines and Minerals (Regulations and Development) Act, 1957.
(b) Mineral Concession Rules, 1960.
(c) Mineral Conservation and Development Rules, 1958.
(d) Mineral Resources of Karnataka State (Departmental Publication records and bulletins)
(e) Karnataka Minor Mineral Concession Rules, 1969 – Marks – 100 Time – 2 Hours
Silk Worm Rearing and Diseases of Silk Worms published by the Karnataka Silk Association, Bangalore (excluding Chapter I and II).
Sericulture Examination
Paper-II
Marks – 100 Time – 2 Hours
Manual of the Department of Sericulture.
28. Labour Examination
Paper-I
Marks – 100
Time – 2 Hours
1. The Industrial Disputes Acts, 1947 (Central Act No. XIV of 1947) and the Mysore Rules there-under.
2. The Industrial Employment (Standing Order) Act, No.1946 (Central Act XX of 1946) and the Mysore Rules there-under.
3. The Indian Trade Unions Act, 1926 (Central Act No.XVI of 1926) and the Mysore Rules there-under.
4. Factories Act 1948 (Central Act No.LXIII of 1948).
5. Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948) and the Mysore Rules there-under.
6. The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (Central Act 32 of 1966) and the Rules framed there-under.
**[7. The Karnataka Industrial Establishments (National and Festival Holidays) Act, 1963 (Karnataka Act 24 of 1963).]
Marks – 100 Time – 2 Hours
1. Labour Problems:
(i) International Labour Organisation Conventions ratified by India ;
(ii) Importance of Labour Statistics ;
(iii) Consumers Price Index Numbers ;
(iv) General Questions on Better Industrial Relations now tackled ;
(v) What is better Industrial Health ;
(vi) Working Knowledge of Labour Department Office Manual.
2. The Workmen’s Compensation Act, 1923 (Central Act No.VIII of 1923) and the Mysore Rules there-under.
3. The Work Service Rules (Government Industrial Employments).
4. The Maternity Benefit Act, 1961 (Central Act No. 53 of 1961). and the Mysore Rules there-under.
5. The Payment of Wages Act, 1936 (Central Act No.IV of 1936) and the Mysore Rules there-under.
6. The Mysore shops and Commercial Establishment Act, 1961 (Mysore Act of 1961) and rules there-under.
7. The Employees’ Provident Funds Act 1952 (Central Act No XIX of 1952) and the scheme framed there-under.(Higher)
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. National Employment Service Manual as amended from time to time.
2. Employment Exchange Minutes (E.E. Minutes).
3. Employment Exchange Explanatory Notes.
4. Employment Market Information Notes (EMI Notes).
5. Any other Minutes or Notes or Instructions of general nature issued by the Directorate General, Employment and Training from time to time.
30. Employment Exchange Procedure Examination
(Lower)
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. National Employment Service Manual as amended from time to time.
2. Employment Exchange Minutes (E.E. Minutes).
3. Employment Exchange Explanatory Notes.
4. Employment Market Information Notes (EMI Notes).
5. Any other Minutes or Notes or Instructions of general nature issued by the directorate General, Employment and Training from to time to time.
31. Forest Departmental Examination:
Note.- The question to be set for Lower standard should be of an easier description. Marks – 100 Time – 3 Hours.
forest paper i:
a. The Karnataka Forest Act , 1963.
b. The Karnataka Forest Rules , 1969.
c. The Wildlife Protection Act , 1972.
d. The Wildlife Protection Karnataka Rules , 1973.
e. The Forest ( Concervation ) Act , 1980.
f. The Forest ( Concervation ) Act , 1981.
g. The Karnataka Preservation of Trees Act , 1976.
h. The Karnataka Preservation of Trees Rules , 1977.
Note- The Forest Guards appointed after the commencement of the Karnataka Forest Department Services (Recruitment) (Second Amendment) Rules, 1977 and who had obtained not less than 40 percent of marks in Paper-I of Forest Departmental Examination shall be deemed to have passed the same” (Effective from 16th December 1982)
B[Deemed to have been omitted during the period from 16th December 1982 to 16th August 1989]
Forest Departmental Examination Paper-II:
Marks – 100 Time – 3 Hours
forest paper ii:
a. The Karnataka Forest Code , 1976.
b. The Karnataka Forest Accounts Code , 1976.
c. The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Recongnition of Forest Rights Act , 2006.
d. The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Recongnition of Forest Rights Rules , 2007.
e. The Karnataka Forest Manual , 1976.
Notification No. DPAR 53 SSR 87, dt:25.7.89 Gazette dt:17.8.1989.
B Notification No.DPAR 37 SSR 89, dt:1-9-1993 Gazette dated:16-9-1993*[ Note.- Candidates who have passed the Forest Departmental Test conducted by the Chief Conservator of Forest in accordance with Government Order No.AFD 649 ENT 57, dated 23rd/ 25th February 1959 are exempted from passing Paper-II of Forest Examination.]
32. ^^[Secretariat Manual Examination – Part I Paper-I
Marks – 100 Time – 2 Hours
Secretariat Manual and Connected standing orders
5 questions.
Part-II
Marks – 100 Time – 2 Hours
1. The Karnataka Government Servants (Conduct) Rules, 1966.
2. The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2018
3. Part XIV of the Indian Constitution Pertaining to the Services.
4. Karnataka State Civil Services (General Recruitment) Rules, 1957.
5. Karnataka Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1976.
6. Karnataka Public Service Commission (Functions) Rules,
1973 [ 5 questions)
‘Notification No. DPAR 6 SSR 76, dt:10.1.1977 (effective from 10.1.1974) “Notification No. DPAR 48 SSR 76, dt:29th April 1977 Gazette dated 12th May 1997.Marks – 100 Time – 3 Hours
(i) Precis writing and Drafting.
(ii) Karnataka Government Rules of Business, 1964
33. Special Laws and Service Rules Examination
Part-I
Marks – 100 Time – 3 Hours
(i) Land Revenue Act and Rules, 1964.
Part-II
Karnataka Municipalities Act and Rules. Part -III Part-III
*[The Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 (Karnataka Act 14 of 1993) and rules framed there-under]
Part-IV
The Karnataka Sales Tax Act and Rules.
Note.- Candidate may answer questions from any two
parts.
34. Press and Allied Offices manual (Higher) Examination
Paper-I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Theory:
Government Press Manual, the Stationery Depot. Manual and rules of procedure in the Book Depot.Marks – 100 Time – 3 Hours
Practical :
(a) Precis Writing.
(b) Noting.
(c) Drafting and performance of other Clerical duties which devolve on the officials of the 1st Division Clerks in the Department.
35. Press and Allied Offices Manual (Lower) Examination
Paper-I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Theory:
The several routine duties of, forms and registers prescribed for use in the several Sections of the Department, and several rules which have to be observed by the Officials in the discharge of the routine of the II Division Clerks.
Press and Allied Offices Manual (Lower) Examination
Paper-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
Practical:
Proper maintenance of registers and records for use in the several sections for the Department, Drafting of Simple Letters, invoicing and putting up notes on simple and straight forward Subjects.36. Public Works Departmental (Higher) Examination-Part-I
Marks – 100
Time – 3 Hours
Paper-I
Precis and Draft (consisting of Small series of correspondence for epitomizing) and drafting letter to higher authorities etc.
Precis and draft Letter Writing
Correction of sentences and use of idioms etc.
*[Essay writing]*
Public Works Departmental (Higher) Examination-Part-I
Paper-II
Marks – 100 Time – 2 Hours
Office Procedure covering all chapters (as per Manual of office Procedure).
and Acts relating to the Public Works Department.
(1) Irrigation Act- The Karnataka irrigation Act 1959 (Edition) as amended from time to time
(2) Betterment Levy Act and Water Rates- the Karnataka Irrigation (Levy of betterment contribution and water rate) Act, 1957 and Karnataka Irrigation (Levy of Betterment Contribution) Rules, 1961
(3) Land Acquisition Act.Paper-I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Public Works Accounts Code, Practical test consisting of posting of cash book, preparation of bills of contractor or Firms, etc., Work abstracts, contractors ledger etc., transfer entries etc., (Karnataka Public Works Accounts Code Volume No.I and
II) .
Public Works Departmental (Higher) Examination-Part II
Part-II
Marks – 100
Time – 2 Hours
Public Works Departmental Code including Stores Portion, etc., consisting of rules for registration of contractors, rules for occupation of bungalows etc., recovery hire charges of Tools and Plant etc., powers and function of departmental Officer, rules relating to stock accounts receipts issued etc., duties of Store Keepers etc., (Karnataka Public Works Departmental Code and Stores) Manual including Stores Portions in Karnataka Public Works Departmental Account Code, common rules issued by Government from to time.
37. Public Works Departmental (Lower) Examination-Part-I Paper-I
Marks – 100 Time – 2 Hours
Elementary knowledge of office procedure (as per Manual of Office procedure) .Public Works Departmental (Lower) Examination-Part-II
Paper-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
Public Works Accounts including Stores (Comprising of elementary knowledge of Public Works Accounts Code and Stores Manual and Departmental Code) including preparation of Bills, Works abstracts, cash book etc., (Simple examples) New Karnataka Public Works Accounts Code and other Common departmental Rules).
*Deleted
*Deleted
38. *Omitted
39. Ports Departmental Examination (Higher)
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. The Karnataka Port Manual (Entire book when published).
2. The Indian Ports Act 1908 with Rules framed there-under.
3. The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees) Act, 1961 and Rules framed there-under.
4. The Indian Light House Act 1927 (entire book).
5. The Merchant Shipping Act 1958 with rules framed there-under:
6. All relative Government Order, Rules and Notifications issued in connection with the Merchantile Marine Administration.
7. Instruction to officers in British Dominions, colonies and possessions (Merchant Shipping and Seamen) (entire book).
*[Notification No. DPAR 22 SSR 75(1) dated 24th June 1975, Gazette dated 10th July 1975]Marks – 100 Time – 2 Hours
1. The Karnataka Port Manual entire book (when published).
2. The Indian Ports Act 1908 with Rules framed there-under.
3. The Karnataka Ports (Landing and Shipping Fees Act, 1961 and the Rules made there-under.
* [41. Acts and Rules relating to Women and Child
Development
Marks – 100 Time – 3 Hours
1) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000
2) ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2002
3) The Probation of Offenders Acts, 1958
4) The Probation of Offenders Rules, 1960
5) The Prevention of Immoral Traffic Act, 1986
6) The Prevention of Immoral Traffic Rules, 1989
7) The Orphanages and other Charitable Homes (Supervision & Control) Act, 1960
8) The Orphanages and other Charitable Homes (Supervision & Control) Rules, 2000
9) The Karnataka Devadasi (Prohibition of Dedication) Act, 1982 and Rules 1988
10) The Dowry Prohibition Act, 1961 with amendments of 1984 and 1986.
11) The Dowry Prohibition (Karnataka) Rules, 1999.12) The Dowry Prohibition (Maintenance of Lists of Presents to the bride and bridegroom) Rules, 1985
13) The Child Marriage Restraint Act, 1929 and Amendment of 1978
14) The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986].

42. [Youth Services Manual
Marks – 100 Time – 3 Hours
Youth Services Manual.]
43. @ [Karnataka Public Service commission Manual Examination
Marks – 100 Time – 3 Hours
(a) Karnataka Public Service Commission Manual.
(b) Karnataka Civil Services (Conduct) Rules, 1966.
(c) 8. The Karnataka Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2018
(d) Chapter XIV of the Indian constitution pertaining to the Services and Public Service Commission.
(e) ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ವಿನಿಮಯಗಳು, 1957
The Karnataka Public Service Commission (Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 2007.
(f) Karnataka Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1976.
(g) Karnataka Public Service Commission (Conduct of Business and Additional Functions) Act, 1959.
(h) Karnataka Public Service Commission (Functions) Rules, 1973.
Note.- Officials who have passed Secretariat Manual Part-I Examination are exempted from passing Karnataka Public Service Commission Manual Examination.]
44. @@ [Examination in Recruitment Rules
Marks – 100 Time – 3 Hours
(a) Karnataka Civil Services (General Recruitment) Rules, 1977.
(b) Karnataka Government Servants, (Seniority) Rules, 1957.
(c) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಪ್ರೊಬೇಷನ್) ನಿಯಮಗಳು, 1977
*[(d) Karnataka State Civil Services (Direct Recruitment by competitive examination) (General) Rules, 2001.]
(e) Orders issued from time to time by Government regarding reservation of posts in favor of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Backward Castes.
*[(f) Karnataka State Civil Services (Recruitment to Ministerial Posts) Rules, 1978.
(g) Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers (Appointment by Competitive Examinations) Rules, 1997.]
(h) Karnataka Public Service Commission (Conduct of Service Examination) Rules, 1965.] 45. **[‘‘ Factories and Boilers Law Paper-I
Marks – 100 Time – 2 Hours
(1) The Factories Act, 1948 and Rules there-under.
(2) The Payment of Wages Act, 1936 and Rules there-under.
(3) The Maternity Benefit Act, 1961 and Rules there-under.
Paper-II
Marks – 100 Time – 2 Hours
(1) The Indian Boilers Act, 1923.
(2) The Karnataka Boilers Rules.
(3) The Indian Boiler Regulations, 1950
(4) The Karnataka Boiler Attendants Examination Rules.
(5) The Karnataka Boiler operation Engineer Examination Rules.
(6) The Karnataka Economizers Rules.”]
1[“46. Department of Social Welfare and Backward Classes
Manual and Classification Reservation for
Backward Classes Examination.
Part-I
Marks – 100 Time – 3 Hours
Department of Social Welfare and Backward Classes Manual Volume-I, II and III.
Part-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
(a) Compendium of Government Orders and Circular reservation for backward Classes in employment and brochure on reservation for Schedule Caste, Scheduled Tribes and other Backward Classes in Services and Posts ;(b) Classification of Backward Classes for purposes of reservation for education concession under Article 15(4) and of appointments and posts under Article 16(4) of the Constitution’.]
*[Omitted]
2[47. Karnataka Home Guards Manual]
Marks – 100 Time – 2 Hours
3[48. Co-operative Audit Examination]
Paper-I
Co-operative Laws and allied Subjects
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. Karnataka Co-operative Societies Act, 1959 Karnataka Act No.11 of 1959) and Karnataka Co-operative Societies Rules, 1960.
2. Banking regulations Act, 1949 (Central Act X of 1949) as applicable to Co-operative Societies.
3. Negotiable Instruments Act, 1081 (Central Act XXVI of 1881).
4. Indian Contract Act, 1872 (Central Act IX of 1872).
Paper-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
Book-Keeping and Accountancy-Double Entry
Book-Keeping by J.R. Batliboi.
(Note.- Candidates who have passed B.Com. Examination B.B.M. or equivalent degree examination of any recognized University with Advance Accountancy as one of the subjects of study are exempted from answering the paper on Book-Keeping and Accountancy).Paper-III
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. audit Instructions issued by the Director of Co-operative Audit.
+[2. Principle and Practice of Auditing-Chapters, I, II, III, IV, VI, IX, X and XIV of Principle of Practice of Audit (Sixteenth Edition) J.R. Batliboi, namely:-

(1) Chapter .. I Audits and Auditing
(2) Chapter .. II Vouching and Routine checking.
(3) Chapter .. III Form Trial Balance to Balance Sheet
(4) Chapter .. IV Internal Organisation and Control.
(5) Chapter .. VI Verification of Assets and Liabilities in a company Balance Sheet.
(6) Chapter .. IX Rights, duties and liabilities of Auditors
(7) Chapter .. X Reserve, Sinking and other Funds
(8) Chapter .. XIV the Audit of cost Accounts].

3. Elements of Cost Accounts-Chapter on Cost Accounts from Advanced Accountancy by M.C. Shukla and Grehwal.
(Note.- A Government Servant who has passed the Co-operative Examination Prior to the introduction of the Co-operative Audit Examination is exempted from appearing for the Co-operative Audit Examination.)*[49. Food and Civil Supplies Examinations
Paper-I
Marks – 150
Time – 3 Hours
[1. The Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) and orders issued there-under relating to Food and Civil Supplies matters.
2. The Essential Commodities (Special Provisions) Act 1981 (Central Act 18 of 1981)
3. The Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (Central Act 21 of 1958)
4. The Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (Central Act 7 of 1980)
Paper-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Central Act 37 of 1954).
2. The Karnataka Weights and measures (Enforcement) Act, 1958 (Karnataka Act 2 of 1959) and Rules.
3. The Warehousing Corporation Act, 1962, (Central Act 58 of 1962).
4. Public Distribution System.
5. Consumer Protection Measures.]*[50. Electricity Laws Examination
Paper-I
Marks – 100 Time – 21/2 Hours
s[(1) The Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) and the rules made there-under]
(2) Electricity Rules, 1956
(3) [The Karnataka Electricity Reforms Act, 1999 and the rules framed there-under] **(4) Karnataka Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply and Distribution) code 2000-2001]
(5) The Karnataka (Licensing of Electrical Contractors and grant of certificates and permits to Electrical Supervisors and Wiremen) rules, 1976.

Paper-II
Marks – 100
Time – 21/2 Hours
1. The Karnataka Electricity (Taxation on Consumption) Act, 1959 (Karnataka Act 14 of 1959).
2. The Karnataka Electricity (Taxation on Consumption) Rules, 1959.
3. The Karnataka Lifts Act, 1974 (Karnataka Act 24 of 1974)
4. The Karnataka Lifts rules, 1976.
5. The Karnataka Cinemas (Regulations) Act, 1964.
6. The Karnataka Exhibition of Films on Television Screen through Video Cassette Recorder (Regulation) Rules 1984.
7. Chapter VIII of the Karnataka Cinemas (Regulation) Rules, 1971.
8. Manual of Inspection of the Electrical Inspectorate.
* Notification No.DPAR 35 SSR 88 (I) dated 23.3.90 Gazette dated 26.4.90 s Notification No.DPAR 35 SSR 2004, dt:28-8-2006.
** Notification No.DPAR 06 SSR 2002, Dt:19-2-2003 Gazette dated 20-2-03
* 51. Electricity (Audit and Accounts) Laws (Higher)
Examination
Part-I
Marks – 100 Time – 21/2 Hours
1. s[The Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) and the rules made there-under.
2. The Karnataka Electricity (Taxation on Consumption) Act, 1959 (Karnataka Act 14 of 1959).
3. The Karnataka Electricity (Taxation on Consumption) Rules, 1959.
[4. Karnataka Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply and Distribution) Code-2000-2001]
Part-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
Precie writing and drafting
+[ Part-III – Omitted]
*[52. Electricity (Audit and Accounts) Laws (Lower)
Examination
Marks – 50 Time – 2 Hours
1. The Karnataka Electricity (Taxation on Consumption) Act, 1959 (Karnataka Act 14 of 1959)
2. The Karnataka Electricity (Taxation on Consumption) Rules, 1959)
** [53. Karnataka Administrative Tribunal Examination
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. Administrative Tribunals Act, 1985 (Central Act 13, of 1985).
2.The Karnataka Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1986.
3. The Karnataka Administrative Tribunal Rules of Practice, 1986]
4. ) Karnataka Administrative Tribunal ( Contempt of Tribunal ) Rules , 1987.
5. ) Karnataka Administrative Tribunal ( Caveat ) Regulations , 1987.
6. ) Karnataka Administrative Tribunal ( Salaries , Allowances and Conditions of Services of Chairman , Vice Chairman and Members ) Rules , 1986 .
* Notification No.DPAR 35 SSR 88 (I) dated 23.3.90 Gazette dated 26.4.90 ** Notification No.DPAR 43 SSR 88 (I), Dt:26-3-90 Gazette dated 31-5-90 +Notification No.DPAR 3 SSR 2002 (I) dt:26.10.02 Gazette dated 28.10.02. Notification No:DPAR 35 SSR 2004, dt:28-8-2006*[54. The Karnataka Consumer Protection State
Commission and District Forum Services Examination
Paper-I
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. the Consumer Protection Act, 1986 and the Central and the Karnataka State Rules made there-under.
2. The Indian Contract Act, 1872.
3. The Sale of Goods Act, 1930.
Paper-II
Marks – 100 Time – 3 Hours
1. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the rules made there-under.
2. The Standards of Weights and Measures Act, 1976 (Central Act 60 of 1976) and the rules framed there-under:
3. The Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977;
4. The Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act 1985 and the rules made there-under.”*. Notification No.DPAR 17 SSR 96, dated 18-3-2002 Gazette dated:30-3-2002
2. Notification No.DPAR 4 SSR 86, dated 21st July 1986 Gazette dated 7th August 1986.
3. s.&.u.ac^. 3 86 asrao&J:&o.7.or87 tferaras1 2 3 craK^y,
SSB0&6.8.OF87.