ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಕುರಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಧ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ವಯ, ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಆಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಂಘವು ರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಪೂರಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಔಚಿತ್ಯಪೂರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿರಿಸೋಣ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು:

dd/mm/yyyy format
Please enter your email, so we can follow up with you.

ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವರಗಳು:

ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರ:

ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತರ ವಿವರಗಳು:

ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು:

ಚಲನವಲನ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ವಿವರ:

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು:

ಹವ್ಯಾಸಗಳು:

ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು: